20 giảng viên các trường ĐH, CĐ tham gia khóa đào tạo kỹ năng dạy học tích cực