2 trong 3 bệnh nhân COVID-19 ở Điện Biên dương tính trở lại

Một chốt kiểm tra y tế tại Điện Biên. Ảnh: Vân Tiến.
Một chốt kiểm tra y tế tại Điện Biên. Ảnh: Vân Tiến.
Một chốt kiểm tra y tế tại Điện Biên. Ảnh: Vân Tiến.
Lên top