2 thiếu nữ mất tích bí ẩn khi đi chơi Tết

Một trong 2 thiếu nữ mất tích bí ẩn khi đi chơi Tết. ảnh:NNCC
Một trong 2 thiếu nữ mất tích bí ẩn khi đi chơi Tết. ảnh:NNCC