2 phụ nữ đánh nhau vì tranh chỗ chụp ảnh "sống ảo" ở Đà Lạt?

Hồ Vô Cực ở Đà Lạt. Ảnh: ST
Hồ Vô Cực ở Đà Lạt. Ảnh: ST
Hồ Vô Cực ở Đà Lạt. Ảnh: ST
Lên top