2 người trên tàu Vietship 01 gặp nạn đã nhảy xuống biển

1 trong 2 người nhảy xuống biển đã vào bờ. Ảnh: Hưng Thơ
1 trong 2 người nhảy xuống biển đã vào bờ. Ảnh: Hưng Thơ
1 trong 2 người nhảy xuống biển đã vào bờ. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top