2 người thiệt mạng do ảnh hưởng của bão số 7

Ví trí, hướng đi của áp thấp nhiệt đới khẩn cấp (suy yếu từ bão số 7). Nguồn: NCHMF
Ví trí, hướng đi của áp thấp nhiệt đới khẩn cấp (suy yếu từ bão số 7). Nguồn: NCHMF
Ví trí, hướng đi của áp thấp nhiệt đới khẩn cấp (suy yếu từ bão số 7). Nguồn: NCHMF
Lên top