2 người sặc khí tử vong ở Cao Bằng: Đối mặt tử thần do dò tìm nguồn nước

Hang Sa Đeng - nơi xảy ra sự việc thương tâm. Ảnh: H. Điệp (Tiền Phong)
Hang Sa Đeng - nơi xảy ra sự việc thương tâm. Ảnh: H. Điệp (Tiền Phong)
Hang Sa Đeng - nơi xảy ra sự việc thương tâm. Ảnh: H. Điệp (Tiền Phong)
Lên top