2 người đi chung xe máy tử vong nghi do bị sét đánh ở Hà Nội

2 người đi chung xe máy tử vong nghi do bị sét đánh ở Hà Nội. Ảnh: MXH
2 người đi chung xe máy tử vong nghi do bị sét đánh ở Hà Nội. Ảnh: MXH
2 người đi chung xe máy tử vong nghi do bị sét đánh ở Hà Nội. Ảnh: MXH
Lên top