2 người cấp cứu sau khi uống rượu ngâm nấm ngọc cẩu

Loại nấm nghi là ngọc cẩu được ngâm trong bình rượu mà bệnh nhân uống
Loại nấm nghi là ngọc cẩu được ngâm trong bình rượu mà bệnh nhân uống