2 ngày đầu giảm phí trước bạ ôtô, người dân xếp hàng dài chờ đăng ký

Lên top