2 huyện tại Bắc Giang chuyển từ cách ly xã hội sang giãn cách xã hội

Thời điểm tháo gỡ chốt kiểm soát PCD cầu Thượng Tùng (huyện Lục Nam). Ảnh: Báo Bắc Giang.
Thời điểm tháo gỡ chốt kiểm soát PCD cầu Thượng Tùng (huyện Lục Nam). Ảnh: Báo Bắc Giang.
Thời điểm tháo gỡ chốt kiểm soát PCD cầu Thượng Tùng (huyện Lục Nam). Ảnh: Báo Bắc Giang.
Lên top