2 hãng hàng không Việt được cấp slot bay thẳng đến Mỹ

Được sân bay Mỹ cấp slot không đồng nghĩa với việc hàng không Việt đã có thể
bay thẳng đến Mỹ do vẫn còn nhiều thủ tục phải hoàn thiện. Ảnh VNR
Được sân bay Mỹ cấp slot không đồng nghĩa với việc hàng không Việt đã có thể bay thẳng đến Mỹ do vẫn còn nhiều thủ tục phải hoàn thiện. Ảnh VNR
Được sân bay Mỹ cấp slot không đồng nghĩa với việc hàng không Việt đã có thể bay thẳng đến Mỹ do vẫn còn nhiều thủ tục phải hoàn thiện. Ảnh VNR
Lên top