2 giáo viên là F1 của bệnh nhân 786 mắc COVID-19 tạm dừng coi thi

2 giáo viên là F1 của bệnh nhân 786 mắc COVID-19 tạm dừng coi thi. Ảnh minh họa: Thanh Chung
2 giáo viên là F1 của bệnh nhân 786 mắc COVID-19 tạm dừng coi thi. Ảnh minh họa: Thanh Chung
2 giáo viên là F1 của bệnh nhân 786 mắc COVID-19 tạm dừng coi thi. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Lên top