2 cha con chết đuối ở hồ sinh thái

Hiện trường nơi hai cha con anh P chết đuối. Ảnh: Quốc Cường.
Hiện trường nơi hai cha con anh P chết đuối. Ảnh: Quốc Cường.
Hiện trường nơi hai cha con anh P chết đuối. Ảnh: Quốc Cường.
Lên top