2 cây đa sộp ở Khánh Hòa được công nhận là Cây di sản

Cây đa sộp ở huyện Diên Khánh, Khánh Hòa được công nhận là Cây di sản. Ảnh: Thi Nhân
Cây đa sộp ở huyện Diên Khánh, Khánh Hòa được công nhận là Cây di sản. Ảnh: Thi Nhân
Cây đa sộp ở huyện Diên Khánh, Khánh Hòa được công nhận là Cây di sản. Ảnh: Thi Nhân

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top