2 cán bộ địa chính "phù phép" chiếm đoạt gần 400 triệu đồng

Cầu bến rót clinke vươn ra tận sông Cửa Lục vịnh Hạ Long của nhà máy xi măng Hạ Long. Ảnh: T.N.D
Cầu bến rót clinke vươn ra tận sông Cửa Lục vịnh Hạ Long của nhà máy xi măng Hạ Long. Ảnh: T.N.D
Cầu bến rót clinke vươn ra tận sông Cửa Lục vịnh Hạ Long của nhà máy xi măng Hạ Long. Ảnh: T.N.D
Lên top