2 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2, Kiên Giang họp khẩn

Các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tiếp tục siết chặt hoạt động hơn nữa khi tình hình dịch bệnh phức tạp hơn. Ảnh: PV
Các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tiếp tục siết chặt hoạt động hơn nữa khi tình hình dịch bệnh phức tạp hơn. Ảnh: PV
Các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tiếp tục siết chặt hoạt động hơn nữa khi tình hình dịch bệnh phức tạp hơn. Ảnh: PV
Lên top