2 ca mắc COVID-19 mới ở Quảng Nam là bà cháu

2 ca mắc COVID-19 mới ở Quảng Nam là bà cháu. Ảnh minh họa: Thanh Chung
2 ca mắc COVID-19 mới ở Quảng Nam là bà cháu. Ảnh minh họa: Thanh Chung
2 ca mắc COVID-19 mới ở Quảng Nam là bà cháu. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Lên top