2 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại An Giang được cách ly ngay lúc nhập cảnh

Lên top