2 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Quảng Nam, có 1 ca đang mang thai 5 tháng

2 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Quảng Nam, có 1 ca đang mang thai 5 tháng. Ảnh: Thanh Chung
2 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Quảng Nam, có 1 ca đang mang thai 5 tháng. Ảnh: Thanh Chung
2 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Quảng Nam, có 1 ca đang mang thai 5 tháng. Ảnh: Thanh Chung
Lên top