2 bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên ở Quảng Nam được xuất viện

2 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Quảng Nam được xuất viện. Ảnh: Thanh Chung
2 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Quảng Nam được xuất viện. Ảnh: Thanh Chung
2 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Quảng Nam được xuất viện. Ảnh: Thanh Chung
Lên top