2 bệnh nhân COVID-19 cuối cùng ở Bệnh viện Cầu Treo, Hà Tĩnh xuất viện

Bệnh nhân COVID-19 cuối cùng ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo xuất viện được xe cấp cứu chở về vào sáng nay. Ảnh: BVCC
Bệnh nhân COVID-19 cuối cùng ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo xuất viện được xe cấp cứu chở về vào sáng nay. Ảnh: BVCC
Bệnh nhân COVID-19 cuối cùng ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo xuất viện được xe cấp cứu chở về vào sáng nay. Ảnh: BVCC
Lên top