Tổng kết 5 năm phong trào thi đua của TKV (2016-2020):

19.313 sáng kiến làm lợi 2.550 tỉ đồng

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng Huân chương Độc lập hàng nhất cho Trường cao đẳng Than Khoáng sản Việt Nam. ảnh ĐT
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng Huân chương Độc lập hàng nhất cho Trường cao đẳng Than Khoáng sản Việt Nam. ảnh ĐT
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng Huân chương Độc lập hàng nhất cho Trường cao đẳng Than Khoáng sản Việt Nam. ảnh ĐT
Lên top