19 trường hợp F1 ở Quảng Nam có kết quả âm tính

Phun thuốc khử trùng ở quán Cây Bàng - nơi bệnh nhân 3067 từng đến. Ảnh: Thanh Chung
Phun thuốc khử trùng ở quán Cây Bàng - nơi bệnh nhân 3067 từng đến. Ảnh: Thanh Chung
Phun thuốc khử trùng ở quán Cây Bàng - nơi bệnh nhân 3067 từng đến. Ảnh: Thanh Chung
Lên top