19 nhân viên là F1, Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà, Hà Tĩnh ngừng nhận bệnh nhân

Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà dừng tiếp nhận bệnh nhân và trở thành nơi cách ly 19 nhân viên là F1. Ảnh: Thu Hằng.
Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà dừng tiếp nhận bệnh nhân và trở thành nơi cách ly 19 nhân viên là F1. Ảnh: Thu Hằng.
Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà dừng tiếp nhận bệnh nhân và trở thành nơi cách ly 19 nhân viên là F1. Ảnh: Thu Hằng.
Lên top