18.000 ngư dân sang Hàn Quốc lao động sau sự cố Formosa

Bộ LĐTBXH đưa 18.000 lao động ở 4 tỉnh đi làm việc tại nước ngoài sau khi xảy ra sự cố Formosa (ảnh minh họa)
Bộ LĐTBXH đưa 18.000 lao động ở 4 tỉnh đi làm việc tại nước ngoài sau khi xảy ra sự cố Formosa (ảnh minh họa)
Bộ LĐTBXH đưa 18.000 lao động ở 4 tỉnh đi làm việc tại nước ngoài sau khi xảy ra sự cố Formosa (ảnh minh họa)
Lên top