18 địa điểm liên quan tới các ca mắc tại Hà Nội đã kết thúc phong toả

Khách sạn Somerset Westpoint - nơi có bệnh nhân người Nhật dương tính SARS-CoV-2. Ảnh: Phạm Đông
Khách sạn Somerset Westpoint - nơi có bệnh nhân người Nhật dương tính SARS-CoV-2. Ảnh: Phạm Đông
Khách sạn Somerset Westpoint - nơi có bệnh nhân người Nhật dương tính SARS-CoV-2. Ảnh: Phạm Đông
Lên top