18 công trình vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn: Huyện chưa tổ chức cưỡng chế

Một công trình xây dựng tại Minh Phú. Ảnh PV
Một công trình xây dựng tại Minh Phú. Ảnh PV
Một công trình xây dựng tại Minh Phú. Ảnh PV
Lên top