Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

18 công nhân, thợ lặn hút được 5.000 lít dầu trên tàu bị chìm ở biển Quy Nhơn