17 người ở “Tịnh thất Bồng Lai” vui vẻ thực hiện cách ly

Các thành viên của "Tịnh thất Bồng Lai" thực hiện cách ly tập trung. Ảnh chụp qua clip.
Các thành viên của "Tịnh thất Bồng Lai" thực hiện cách ly tập trung. Ảnh chụp qua clip.
Các thành viên của "Tịnh thất Bồng Lai" thực hiện cách ly tập trung. Ảnh chụp qua clip.
Lên top