17 người ở “Tịnh thất Bồng Lai” đã hoàn thành cách ly phòng dịch COVID-19

Nhóm người của "Tịnh thất Bồng Lai" thực hiện cách ly phòng tránh COVID-19. Ảnh: Chụp qua clip.
Nhóm người của "Tịnh thất Bồng Lai" thực hiện cách ly phòng tránh COVID-19. Ảnh: Chụp qua clip.
Nhóm người của "Tịnh thất Bồng Lai" thực hiện cách ly phòng tránh COVID-19. Ảnh: Chụp qua clip.
Lên top