17 năm bị hàng xóm chặn, phá lối đi, chính quyền phường vẫn lặng thinh

Ngõ lên độc đạo vào nhà bà Dậu bị hàng xóm phá vào ngày 29.7.2017
Ngõ lên độc đạo vào nhà bà Dậu bị hàng xóm phá vào ngày 29.7.2017
Ngõ lên độc đạo vào nhà bà Dậu bị hàng xóm phá vào ngày 29.7.2017

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top