Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

17 cán bộ phải giải trình vì 4.000 con heo bị tiêm thuốc an thần

Số heo bị tiêm thuốc nằm la liệt tại trại. Ảnh: Sơn Hòa.
Số heo bị tiêm thuốc nằm la liệt tại trại. Ảnh: Sơn Hòa.