1.695 khách du lịch đăng ký rời Đà Nẵng về địa phương

Khách du lịch rời Đà Nẵng trước thời điểm cách ly toàn xã hội. Ảnh: Hữu Long
Khách du lịch rời Đà Nẵng trước thời điểm cách ly toàn xã hội. Ảnh: Hữu Long
Khách du lịch rời Đà Nẵng trước thời điểm cách ly toàn xã hội. Ảnh: Hữu Long
Lên top