16 F0, hơn 1730 F1, F2 liên quan đến ca bệnh đi dự đám tang ở Cao Bằng

Cao Bằng ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19 tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.
Cao Bằng ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19 tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.
Cao Bằng ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19 tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.
Lên top