Tròn 1 tháng thực hiện quyết định 15 về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19:

15,8 triệu người bị ảnh hưởng dịch COVID-19 được hỗ trợ

Hộ nghèo nhận tiền hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ: ANH THƯ
Hộ nghèo nhận tiền hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ: ANH THƯ
Hộ nghèo nhận tiền hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ: ANH THƯ
Lên top