15/17 ao không giữ được nước, trại cá 18,5 tỉ ở Tuyên Quang bỏ hoang ngay sau khi bàn giao

Gần như toàn bộ các ao của Trại cá Na Hang đều trong tình trạng không giữ được nước. Ảnh: P.Q
Gần như toàn bộ các ao của Trại cá Na Hang đều trong tình trạng không giữ được nước. Ảnh: P.Q
Gần như toàn bộ các ao của Trại cá Na Hang đều trong tình trạng không giữ được nước. Ảnh: P.Q
Lên top