1,5 triệu đồng/ vé xem pháo hoa đêm Giao thừa tại Hà Nội

Nhiều người bỏ tiền triệu để xem pháo hoa giao thừa.
Nhiều người bỏ tiền triệu để xem pháo hoa giao thừa.
Nhiều người bỏ tiền triệu để xem pháo hoa giao thừa.
Lên top