14 tàu cá Quảng Nam từ Hoàng Sa trở về: “Biển của mình thì mình đánh bắt”

Đội tàu 15 chiếc vừa trở về từ vùng biển Hoàng Sa
Đội tàu 15 chiếc vừa trở về từ vùng biển Hoàng Sa
Đội tàu 15 chiếc vừa trở về từ vùng biển Hoàng Sa
Lên top