13 mộ liệt sĩ chỉ có túi chứa đất đá: Quá nhiều uẩn khúc cần phải làm sáng tỏ!

Ông Tống Văn Minh đang đo độ sâu của các hố khai quật mộ liệt sĩ TNXP. Ảnh: Tâm Am
Ông Tống Văn Minh đang đo độ sâu của các hố khai quật mộ liệt sĩ TNXP. Ảnh: Tâm Am
Ông Tống Văn Minh đang đo độ sâu của các hố khai quật mộ liệt sĩ TNXP. Ảnh: Tâm Am
Lên top