13 mộ liệt sĩ chỉ có đất đá: Lập tổ công tác tìm kiếm thông tin đợt quy tập

Người dân đo các phần mộ sau khi “cất bốc“ thấy hố tìm được cốt rất sâu, hố không được cốt rất nông.
Người dân đo các phần mộ sau khi “cất bốc“ thấy hố tìm được cốt rất sâu, hố không được cốt rất nông.
Người dân đo các phần mộ sau khi “cất bốc“ thấy hố tìm được cốt rất sâu, hố không được cốt rất nông.
Lên top