Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

13 mộ liệt sĩ chỉ có đất đá: Lập tổ công tác tìm kiếm thông tin đợt quy tập

Người dân đo các phần mộ sau khi “cất bốc“ thấy hố tìm được cốt rất sâu, hố không được cốt rất nông.
Người dân đo các phần mộ sau khi “cất bốc“ thấy hố tìm được cốt rất sâu, hố không được cốt rất nông.
Người dân đo các phần mộ sau khi “cất bốc“ thấy hố tìm được cốt rất sâu, hố không được cốt rất nông.
Lên top