13 địa phương chưa có lộ trình xóa đường ngang tự mở qua đường sắt

Đường ngang qua đường sắt. Ảnh minh họa GT
Đường ngang qua đường sắt. Ảnh minh họa GT
Đường ngang qua đường sắt. Ảnh minh họa GT
Lên top