12,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19

Lao động có việc làm giảm, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tăng. Ảnh minh họa: LDO.
Lao động có việc làm giảm, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tăng. Ảnh minh họa: LDO.
Lao động có việc làm giảm, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tăng. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top