127 sinh viên, cán bộ y tế Huế lên đường hỗ trợ miền Nam chống dịch

127 y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế và tình nguyện viên đã lên đường hỗ trợ miền Nam chống dịch. Ảnh: PĐ.
127 y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế và tình nguyện viên đã lên đường hỗ trợ miền Nam chống dịch. Ảnh: PĐ.
127 y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế và tình nguyện viên đã lên đường hỗ trợ miền Nam chống dịch. Ảnh: PĐ.
Lên top