12 thuyền viên trên tàu kéo sà lan vẫn bị mắc kẹt trên biển

Tàu 8002 của Vùng CSB 2 được điều động đi cứu hộ tàu cá gặp nạn trên biển. Ảnh: Hà Nghiêm
Tàu 8002 của Vùng CSB 2 được điều động đi cứu hộ tàu cá gặp nạn trên biển. Ảnh: Hà Nghiêm
Tàu 8002 của Vùng CSB 2 được điều động đi cứu hộ tàu cá gặp nạn trên biển. Ảnh: Hà Nghiêm
Lên top