12 ngư dân gặp nạn trên biển được ứng cứu kịp thời

Kịp thời ứng cứu tàu gặp nạn trên vùng biển Cù Lao Chàm. Ảnh: Hồng Anh
Kịp thời ứng cứu tàu gặp nạn trên vùng biển Cù Lao Chàm. Ảnh: Hồng Anh
Kịp thời ứng cứu tàu gặp nạn trên vùng biển Cù Lao Chàm. Ảnh: Hồng Anh
Lên top