12 năm dạy miễn phí cho hàng nghìn học sinh nghèo

Ông Nguyễn Viết Học 12 năm dạy miễn phí cho học sinh nghèo. Ảnh: TQ
Ông Nguyễn Viết Học 12 năm dạy miễn phí cho học sinh nghèo. Ảnh: TQ
Ông Nguyễn Viết Học 12 năm dạy miễn phí cho học sinh nghèo. Ảnh: TQ
Lên top