12 học sinh tiểu học bị chó cắn ngay tại sân trường

Sân Trường tiểu học Ninh Xuân nơi 12 học sinh bị chó cắn. Ảnh: NT
Sân Trường tiểu học Ninh Xuân nơi 12 học sinh bị chó cắn. Ảnh: NT
Sân Trường tiểu học Ninh Xuân nơi 12 học sinh bị chó cắn. Ảnh: NT
Lên top