12 học sinh cấp 2 đi tắm biển, 4 em bị sóng cuốn

Lên top