12 con thiên nga "bỗng dưng biến mất" khỏi Hồ Gươm

Toàn bộ 12 con thiên nga vừa được thả thử nghiệm ở Hồ Gươm đã được bắt lại và di chuyển đến địa điểm thả mới.
Toàn bộ 12 con thiên nga vừa được thả thử nghiệm ở Hồ Gươm đã được bắt lại và di chuyển đến địa điểm thả mới.
Toàn bộ 12 con thiên nga vừa được thả thử nghiệm ở Hồ Gươm đã được bắt lại và di chuyển đến địa điểm thả mới.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top