Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

12 con thiên nga "bỗng dưng biến mất" khỏi Hồ Gươm

Toàn bộ 12 con thiên nga vừa được thả thử nghiệm ở Hồ Gươm đã được bắt lại và di chuyển đến địa điểm thả mới.
Toàn bộ 12 con thiên nga vừa được thả thử nghiệm ở Hồ Gươm đã được bắt lại và di chuyển đến địa điểm thả mới.